Họ Lâm
Lagi, Bình Thuận, Việt Nam

Cáo Phó - Bà Lâm Hồng Loan

Vương Chấn Đạt đăng lúc 16/06/2022 01:12. xem:1003
Thông báo
Mẹ ,bà nội ,ngoại , là bà Lâm Hồng Loan, mất tối ngày 14 tháng 6 năm 2022.
Xin thông báo cùng bà con thân bằng quyến thuộc.
Tang lễ động quan sẽ cử hành vào 7 giờ ,ngày thứ bảy, 18 tháng 6 năm 2022.
Xin xem bản kèm phụ. Thành kính.
Gia Đình Lâm Hồng Loan.
Bình luận ( 0 )
Cáo Phó - Bà LÂM HỒNG NHẠN 06/10 2022 01:34, xem:745
Khanh Lam Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin : Bà, cô,dì...
Cáo Phó - Bà Lâm Hồng Loan 16/06 2022 01:12, xem:1003
Cáo Phó - Ông Lâm Hồng Văn 07/01 2021 02:13, xem:1217
Tin buồn! (Ông Lâm Hồng Bưu) 02/05 2019 02:14, xem:1701
Cáo Phó - Ông Trần Nguyên Phương 02/10 2018 02:42, xem:2137
Tin buồn - Bà Quách Thị Anh 04/05 2018 03:54, xem:1388
Cáo Phó - Bà Lâm Nguyệt Phụng 13/03 2018 02:19, xem:1899
.