Họ Lâm
Lagi, Bình Thuận, Việt Nam

Cáo Phó - Bà LÂM HỒNG NHẠN

Vương Chấn Đạt đăng lúc 06/10/2022 01:34. xem:128

Khanh Lam

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin : Bà, cô,dì ,chị chúng tôi là : LÂM HỒNG NHẠN Sinh năm 1940 đã từ Trần vào lúc 19h ngày 3.10.2022 nhằm ngày 8.9.năm nhâm Dần.Tẩm liệm: 6h ngày 4.10.2022. LỄ ĐỘNG QUAN: 6h ngày 6.10.2022 nhằm ngày 11.9 AL.năm nhâm Dần.


Bình luận ( 0 )
Cáo Phó - Bà LÂM HỒNG NHẠN 06/10 2022 01:34, xem:128
Khanh Lam Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin : Bà, cô,dì...
Cáo Phó - Bà Lâm Hồng Loan 16/06 2022 01:12, xem:232
Cáo Phó - Ông Lâm Hồng Văn 07/01 2021 02:13, xem:517
Tin buồn! (Ông Lâm Hồng Bưu) 02/05 2019 02:14, xem:882
Cáo Phó - Ông Trần Nguyên Phương 02/10 2018 02:42, xem:1570
Tin buồn - Bà Quách Thị Anh 04/05 2018 03:54, xem:956
Cáo Phó - Bà Lâm Nguyệt Phụng 13/03 2018 02:19, xem:1450
.