Họ Lâm
Lagi, Bình Thuận, Việt Nam

GIA PHẢ - Lâm Thiên Viên (Scan bản gốc 2000) PDF

Vương Chấn Đạt đăng lúc 03/03/2021 00:17. xem:1332
Đây là Bản được scan từ bản song ngữ Gia Phả - Lâm Thiên Viên (năm 2000). 
Các trang scan nhận được từ bà Quách Thu (Australia)
Do hạn chế dung lượng upload nên được chia thành các phần nhỏ, cũng như đã giảm bớt phần chữ Hán:

Phần 1: Giới thiệu chung, lai lịch
gia-pha-lam-001-6c4f72cd.pdf

Phần 2: Phả hệ Họ LÂM
gia-pha-lam-052-a541ebbc.pdf

Phần 3: Phả hệ Họ VƯƠNG (Họ ngoại) 
gia-pha-lam-093-fad0cf55.pdf

VCĐ.

Thành viên liên quan: xem → Lâm Hồng Lân
Bình luận ( 0 )
LỜI NÓI ĐẦU 12/03 2018 03:44, xem:5364
LỜI NÓI ĐẦU Sự tồn tại của một dòng họ đã nhiều đời tiếp...
PHẢ HỆ 12/03 2018 09:12, xem:751
PHẢ KÝ 12/03 2018 03:45, xem:1786
.